CAID_Santiago_UTESA_realiza_simposio_Sindrome_ Down_Autismo